Viktigt innan du bygger

En ansökan om BYGGLOV kan komma att krävas, eller en BYGGANMÄLAN. En KONTROLLPLAN ska i princip alltid upprättas när man tänker bygga, bygga till eller ändra på en byggnad. Var alltid på den säkra sida, kolla med handläggarna vid er kommuns plan- och byggnadskontor. Var dessutom ute i mycket god tid med ansökan eller anmälan! Det kan ta uppemot 10 veckor innan ett beslut erhålls i vissa kommuner, ännu längre om dina handlingar inte är kompletta. Sen får du inte börja bygga , inte ens riva förrän du fått ett beslut på det, ett s k STARTBESKED.

Om ett bygglov inte kan beslutas av bygglovshandläggarna (som delegationsärende) av olika anledningar, då hamnar ditt ärende hos kommunens byggnadsnämnd, som bara håller möten ett antal gånger per år. Ett s k delegationsärende går oftast snabbare att få ett beslut på. Än en gång, var ute i god tid!

Ett tips! Kolla alltid upp med plan- och miljökontoren i din kommun om du behöver ett s k BYGGLOV, och det innan igångsättning av ett byggprojekt. Tro inte på andra som påstår att dom fick bygga utan bygglov. Varje fall är unikt, det har bl. a med olika planregler att göra, hur, och vad du får bygga, var fastigheten är lokaliserad mm. Sen är det också så att det är olika regler på om ett företag eller en privatperson som avser att bygga. Det kan bli en mycket dyr erfarenhet. I bästa fall en försening av byggstarten.