Varför bygga?

Det är mycket att tänka på när man startar ett byggprojekt. Här kommer några tankar kring byggandet i allmänhet som kanske hjälper er vidare. Det är erfarenheter som jag har erhållit genom åren som byggkonsult och byggprojektledare. Det i kontakter och dialoger med privat hushåll, myndigheter, företag, verksamheter, personal och entreprenörer i största allmänhet.

Kanske att er bostad blivit för trång? Ni har fått förändringar i boendet, exempelvis ändrade familjeförhållande, fler eller färre. Eller bara för att boendet blivit för opraktiskt och omodernt. Eller att bostaden blivit för stor !? nu kan ett av sovrummen bli ett efterlängtat hobbyrum.

Ni har haft tankar på att riva en vägg för att få mera rymd, flytta på en dörröppning, bygga om i ett garage eller ett förråd. Ni har gjort några skisser och förslag, men inte kommit längre än så. Och denna gång kanske det inte räcker med att byta tapeter i några rum och måla om taket 😉

Jag kan hjälpa er med en ny planlösning till er bostad, d v s en planritning så ni ser vad som är möjligt i ert befintliga boende. Det är alltid enklare att ändra på ett papper än i verkligheten. God planering är halva jobbet som man säger. I vissa fall kanske ni inte ens behöver göra någon större ombyggnad eller tillbyggnad, vi börjar med det.

Det ”lilla problemet” i boendet går oftast att lösa i den befintliga planlösningen, med några mindre justeringar och kompletteringar. Det räcker att flytta på en innervägg eller några inredningar. En ny placering av garderober, flytta på en öppning, ett fönster. Eller bygga ett modernt klädkammar-system in i ett befintligt utrymme, det kan förändra boendet till det bättre. Man blir oftast ”hemmablind” och man ser inte möjligheterna själv.

Om det då inte räcker med mindre justeringar eller kompletteringar, och man beslutar sig att göra ett större byggprojekt för att lösa det. Då är det läge för att se över familjens hela boende. Kanske barnen har vuxit upp och flyttar ut inom kort, eller att man fått ändrade fritidsintressen o s v. Behov av ett större garage eller ett helt nytt, kanske ett förråd som komplement i ens boende? Man kanske har gått och ”retat sig” på att en dörr, eller ett fönster är på ”fel ställe”. Klädförrådet är för litet, köket eller delar av den fungerar inte som det ska. Listan kan göras hur lång som helst, men vi går igenom allt tillsammans.

Då är det dags att ”optimera” sitt boende fullt ut med en ny-, till- eller ombyggnad. Det kostar självklart att ta fram en planritning och beskrivning, eller om det dessutom måste till ett bygglov. Men i det stora hela i ett byggprojekts helhet är det i sammanhanget är en ”ritning” en mycket liten och marginell kostnad. Det är viktigt att man får det man tänker betala för, d v s ”valuta för pengarna” och en bostad som fungerar. Det är mycket värt. Under projekteringen (ritandet) kan man flytta på väggar, fönster och dörrar utan någon större kostnader eller olägenheter. Låta rita upp en om- eller tillbyggnad på befintlig bostad.

Mitt råd; Låt sen byggprojektet ligga och mogna ett bra tag. Stäm även av med vänner och bekanta, lyssna av dem hur deras om- och tillbyggnad blev. Innan ni tar det slutgiltiga beslutet att dra igång bygget. Det värsta scenariot är att man har dragit på sig en kostnad, kanske till och med ett lån för att få till en funktion i ens bostad, som ändå inte blev som man tänkt sig. Som sagt tidigare, tänk till ett varv till innan ni satsar era pengar i byggprojektet. Jag kan vara ett värdefullt stöd för er och ert slutgiltiga beslut.

Boka tid, och kom in till mig för en timmes kostnadsfri konsultation, då bör ni båda vuxna i familjen medverka i dialogen, så att utfallet blir bra. Min erfarenhet är att det mötet och dialogen, har gett mycket för kunder jag har hjälpt genom åren.

Arkitektur och byggnadsplanering
Löser man den utökade bostadsfunktionen med en tillbyggnad, så är det viktigt att den inte ”förfular” utsidan d v s så att den smälter in i byggnadens befintliga gestaltning/fasad på ett attraktivt sätt. Även byggnadsbevakande myndigheter kan ha synpunkter på utförandet av den ”yttre gestaltningen”. Jag kan hjälpa er med det, så ni ser vad som är möjligt i ert hus. Jag kan ge er förslag på olika gestaltningar, traditionellt-, funkis- eller New England stil, med flera.

Om man väljer det mest optimala, för att få det precis som man vill ha det, då bygger man ett nytt ”lösvirke-hus”. Som då också är många familjers dröm, i det valet får man exakt som man vill ha det. Det är självklart få förunnat att fullt ut planera sitt eget boende. Få möjlighet att välja tomt, läge och ort, välja planlösning, stil på huset. Ett val före annat i livet, om då en rimlig möjligheten finns att prioritera.

Att tänka på! Om du väljer ett helt nytt hus, så skjuter du fram flera bekymmer in i framtiden. Kanske en 10–15 år för vissa av underhållskostnaderna och ominvesteringarna. Det kan vara en sak att tänka på i synnerhet när det handlar om en ung och ny familj. Då har man möjlighet kan lägga ner sin fritid på annat, åka resor med barnen, syssla med sina egna hobbyn o s v.

Här ett exempel från år 2019

Några ”klassiska” uppdrag;

Ombyggd entré, vindfång eller förstukvist
Entrén är en av bostadens viktigaste funktioner. Om den inte fungerar, och är för trång gör att boendet i övrigt känns ”rörig och stökig”. En praktisk förvaringsplats, garderober, klädkammare i anslutning till entrén för ytterkläder och skor, speciellt för en barnfamilj är mycket värdefull. Viktigt är också att den känns ljus och välkomnande.

Uteplats, altan, bastu eller lusthus
Att bygga uteplatser, altaner o d gör man oftast för att få lite ”guldkant” på boendet. Det är trevligt att äta ute i solen, ha en grillafton eller bara för att få lite ”luftighet” i boendet. Ni kanske vill få en ny dubbel-fönsterdörr mot er altan, eller en taköverbyggnad osv. Viktigt även här att altan och taket passar in i fasaden, och inte skymmer ljuset in i bostaden.

Att bygga ett fristående lusthus, en berså, ute-bastu på tomten med en stensatt gångväg till den är också ett alternativ. Jag kan ge er tips och idéer på pappret, innan ni förverkligar ert byggprojekt, så att den fyller funktionen anpassas väl in i er tomt.

Garaget
Det nya ”garaget med förrådet” är ett återkommande projekteringsuppdrag. Jag har projekterat ett antal lösvirke byggda garage med förråd. Viktigt här också är att man får en byggnad som anpassas och kompletterar ditt behov.

Ett inpass..
Det finns en uppsjö av leverantörer av prefabricerade fristående olika mindre och större byggnader. Kolla noggrant vad som ingår i leveransen av dessa, de levereras oftast utan ”grundläggning” eller ”yttertaksytskikt”. Stäm även av kvalitén på byggnadsmaterialet, dörrar, fönster o s v. Tänk på att en byggnad i vår subarktiska miljö ska stå ut med väder och vind under flera år. Köp kvalitet är mitt tips!

Ny köksinredning
En annan viktig funktion är köket och matplatsen i hemmet. Känns köket och dess funktioner inte tillfredställande, eller vill ni modernisera den? Jag kan hjälpa att planera den tillsammans med er, och upprätta en ritningen till den, för att göra en förfrågan hos en hantverkare eller leverantör. Här är ett exempel