Tjänster

Byggprojektering – byggnadsplanering och arkitektur
Nybyggnad, ombyggnader, tillbyggnad och ändringar.
Tillgänglighetsfrågor i allmänhet (se Bostadsanpassningar längre fram i texten).
Köksinredningar, trappor, altaner/uteplatser och entréer med flera
Ansökningshandlingar för bygglov – ansökning/situationsplan/huvudritningar till byggnadsnämnder.

Byggprojektering – utredningar och förslag
Allmänna utredningar inom bygg- och anläggningsverksamhet, förslag på alternativa lösningar. Planering av mark, avverkning, schaktning samt olika grundläggningsmetod
Materialinventering vid rivning, fraktioner med källsortering samt farligt avfall

Bygg- och arbetshandlingar – för byggproduktion
Arbetshandlingar, allmänt för bygg och anläggning
Grundplaner, snitt- och detaljer, väggelement och takstolar för prefab. tillverkning
Detaljerade bygghandlingar och arbetsbeskrivningar
Måttsättningsritningar, planer, fönster- och dörruppställningar samt köksritningar
Övriga bygghandlingar – fråga mig!

Upphandling och förfrågningar (läs mer)
Offertförfrågningar – allmänt inom bygg och anläggning
Förfrågningshandlingar enligt AB 04 och ABT 06 – beställare/företag
Konsumentverket ABS 18/Hantverkarformuläret – privata beställare/hushåll

Upprättande av avtal och kontrakt (läs mer)
Entreprenadkontrakt AB 04 och ABT 06 – mellan beställare och entreprenör
LOU, upphandling av byggentreprenader

Besiktnings- och kontrolluppdrag (läs mer)
Förbesiktningar
Entreprenadbesiktningar
Löpande kontroll av byggentreprenader

Upprättande av arbetsmiljö och övriga myndighetshandlingar
Byggprojektledning i allmänhet
Arbetsmiljöhandlingar – Bas P och Bas U/Etableringsplaner mm
Byggadministration – tidplaner/byggmöten mm

Bostadsanpassning
Livet kan förändras på några sekunder för oss, eller någon av ens anhöriga efter sjukdom eller olycka. Eller bara av naturliga åldersskäl, som medför att man måste förändra sitt befintliga boende. Kanske bredda dörröppningar, bygga en ramp, bygga om badrum eller kök eller annat så att funktionerna i boendet kommer tillbaka. Bostadsanpassningsbidrag kan erhållas genom din kommuns försorg. Jag kan upprätta samtliga handlingar du behöver. Kontakta mig så hjälper jag er vidare, eller för att projekterar förslag på lösningar.

OBS! Jag utför inte s k Överlåtelsebesiktningar i samband med fastighetsöverlåtelser eller försäljning. Inte heller några byggnads- eller fastighetsvärderingar.

Arvode
Mina byggkonsultuppdrag utför jag på ”löpande räkning”, jag fakturerar mina uppdrag per genomförd timme, efter att jag upprättat och förhandlat ett avtal med beställare enligt ABK 09 (Allmänna bestämmelser för arkitekt- och ingenjörsverksamhet). Fakturering sker löpande och månadsvis.

Om beställare (kunden) önskar kan jag göra en preliminär bedömning, d v s mellan ”tummen och pekfingret” över omfattningen, tidsåtgång och efterföljande arvodet på efterfrågade uppdrag. Är ett mycket tydligt uppdrag kan jag även ge er ett ”fast pris”.

Ersättning för egen bil kan tillkomma, samt ersättning för utskrifter av ritningar i storformat och eventuella portokostnader. Skickas ritningarna i ett elektroniskt format sker det helt kostnadsfritt.

Möjlighet till kostnadsfri konsultation (läs mer)