Byggförmedling

Efter mina år i min tjänst har jag ett erhållit ett stort nätverk av seriösa och kunniga hantverkare och företag inom byggverksamheten.

Fråga mig så får ni kontaktuppgifterna:

 • Kontrollansvariga enligt PBL
 • Rådgivare – tillgänglighets och handikappfrågor
 • Asbestsaneringsföretag
 • Mark- och anläggningsföretag
 • Byggnadssnickare
 • Snickare med specialkompetenser
 • Målning och tapetsering
 • Golvläggning
 • El-installatör
 • VS/Värmeinstallatörer
 • Ventilationsinstallatörer
 • IT/Data-installationsföretag