Bostadsanpassning

Livet kan förändras på några sekunder för oss, eller någon av ens anhöriga efter sjukdom eller olycka. Eller bara av naturliga åldersskäl, som medför att man måste förändra sitt befintliga boende. Kanske bredda dörröppningar, bygga en ramp eller annat för att få funktionerna tillbaka i boendet, kunna nyttja badrum eller kök fullt ut. Bostadsanpassningsbidrag kan erhållas genom din kommuns försorg. Jag kan upprätta samtliga handlingar du behöver. Kontakta mig så hjälper jag er med förslag på lösningar och med eventuella frågeställningar.