Arvode

Mina byggkonsultuppdrag utför jag på ”löpande räkning”, jag fakturerar mina uppdrag per genomförd timme, efter att jag upprättat och förhandlat ett avtal med beställare enligt ABK 09 (Allmänna bestämmelser för arkitekt- och ingenjörsverksamhet). Fakturering sker löpande och månadsvis.

Om beställare (kunden) önskar kan jag göra en preliminär bedömning, d v s mellan ”tummen och pekfingret” gällande omfattningen och tidsåtgång på efterfrågade uppdrag, då sker det under vissa förutsättningar. Om det är ett mycket tydligt uppdrag kan jag även ge er ett ”fast pris”.

Ersättning för egen bil kan tillkomma, samt ersättning för utskrifter av ritningar i storformat och eventuella portokostnader. Skickas ritningarna i ett elektroniskt format sker det helt kostnadsfritt.